Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

Het verhuizen van kantoren en bedrijven is ÚÚn van de hoofdactiviteiten van EUROMOVERS. Uitgangspunt is dat geplande schema's en budgetten nauwkeurig begeleid en gehaald worden. Dat vraagt om een zorgvuldige analyse van het te verhuizen project. Aan de hand van het programma van wensen en eisen ontstaat een helder verhuisscenario, dat als basis voor het uiteindelijke draaiboek dient.


Het belang van een goede voorbereiding

 • Het belang van een goede voorbereiding
 • De werkvoorbereiders van EUROMOVERS verdiepen zich in de organisatie van de verhuizing. Het daar   opvolgende stappenplan is bedoeld om alle betrokkenen duidelijkheid te verschaffen en ziet er als volgt uit:
 • Gedetailleerde opname van alle te verhuizen inventaris en knelpunten per locatie.
 • Inventarisatie van de wensen en voorkeuren van de diverse afdelingen.
 • Afspraken maken met leveranciers.
 • Opstellen van het draaiboek en kleurcoderingssysteem.
 • Informatie en instructies geven aan de betrokken medewerkers.
 • Uitvoering van de verhuizing volgens het draaiboek.
 • Handyman service.
 • Oplevering.
 • Bieden van nazorg.
E-mail: Euromoversvandenberg@hetnet.nl

De zekerheid van een professionele co÷rdinatie


De verhuizing wordt van begin tot eind in goede banen geleid en begeleid door een ervaren co÷rdinator. Deze expert fungeert als vast aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Ook is de co÷rdinator verantwoordelijk voor een uitgebreide evaluatie en een adequate nazorg
.

Het gemak van een handyman service


Voor handelingen die niet direct met de eigenlijke verhuizing te maken hebben, beschikt
EUROMOVERS over een zogeheten handyman service.
Voorbeelden van deze praktische service zijn onder meer het afhalen en ophangen van waardevolle kunstwerken en het verrichten van eenvoudige reparaties en klein montagewerk.