EUROMOVERS, verhuizers van ISO-9002 kwaliteit
Als u gaat verhuizen wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat de verhuizing perfect georganiseerd wordt. De EUROMOVERS-bedrijven geven u die zekerheid. Zij voldoen aan de kwaliteitsnormering van het ISO-9002 onderzoek. Dit onderzoek heeft betrekking op kernactiviteiten als:

  • nationale en internationale verhuizingen
  • kantoor- en projectverhuizingen
  • opslag van verhuisgoederen
De procedures rond de verhuizingen zijn opgenomen in drie verschillende handboeken:
Kwaliteitswaarborg. In dit handboek geeft de directie haar visie op het kwaliteitsprogramma en de werking daarvan.
Het verhuisbedrijf. Dit boek, dat bedoeld is voor de vertegenwoordigers van het desbetreffende bedrijf, beschrijft alle activiteiten van de chauffeurs en emballeurs.
Op- en overslag. In dit handboek komen de activiteiten van het loodspersoneel aan de orde.
Elk ISO-2000 gecertificeerd verhuisbedrijf heeft een kwaliteitsmanager in dienst. Deze manager is verantwoordelijk voor het begeleiden, controleren en bijsturen van het kwaliteitsprogramma.
Bij de kwaliteitscontrole speelt ook het NCR (Non-Confirmity Report) een rol. Met dit rapport kunt u een oordeel over de kwaliteitszorg rond de verhuizing geven.
Particuliere verhuizingen gaan vergezeld van een Kwaliteits Controle formulier. U krijgt dit formulier na afloop van de verhuizing met het verzoek om het in te vullen.
Kwaliteit moet blijvend zijn. Daarom stimuleren de directies van de
EUROMOVERS -bedrijven voortdurend het kwaliteitsbesef onder de medewerkers. Minstens ייn keer per jaar is er een managementverslag met NCR-overzichten, analyse-rapportage en (preventieve) maatregelen.
Tweemaal per jaar zijn de directies en kwaliteitsmanagers betrokken bij een extern onderzoek naar de werking van het kwaliteitsprogramma. De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor de registratie en naleving van dit programma. En controleert tevens of de eventueel doorgevoerde aanpassingen resultaat opleveren of wellicht beter kunnen.

E-mail: Euromoversvandenberg@hetnet.nl